top of page

מדיניות פרטיות

 

כללי -
בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך.
חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט )IP ) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע-

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ״מכירים אחרת״ ובאחריותה. השימוש במידע השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –  ליצור עמך קשר למטרה אליה נרשמת לשירות שלנו. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע מאיתנו. ״מכירים אחרת״ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי-

״מכירים אחרת״ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך . Cookies אתר ״מכירים אחרת״ משתמש ב"עוגיות" )Cookies )לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע-

״מכירים אחרת״ מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ״מכירים אחרת״ לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 
bottom of page